Welkom op de site van Poco a Poco

Stichting Poco a Poco - Cusco, Peru‘Bienvenido’ op de site van de stichting Poco a Poco. Deze organisatie helpt kinderen, jongeren en volwassenen in Cusco (Peru) en omgeving op weg naar een leven waarin ze de kans hebben zichzelf te onderhouden. Dit kan door te investeren in werk of in opleiding. In Cusco leven ontzettend veel mensen onder het bestaansminimum. Zij kunnen nauwelijks op de steun van de overheid rekenen. De organisatie ondersteunt daarom een aantal punten uit de millenniumdoelstellingen die in 2000 zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Naast armoede bestrijding, onderwijs en werk is gezondheid ook erg belangrijk. Meer over onze uitgangs-punten vindt U onder ‘doelen’.

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruDe stichting heeft haar eigen projecten door mensen rechtstreeks te ondersteunen. Daarnaast lopen projecten via andere stichtingen die actief zijn in Cusco. Ondersteuning gebeurt ook indirect door een andere stichting te helpen met haar communicatie waardoor in een keer bv 25 straatkinderen geholpen worden. Concrete voorbeelden van projecten vindt U hieronder.

Een belangrijke strategie van de stichting is zoals de naam Poco a Poco aangeeft ‘beetje bij beetje’ te helpen. Stapje voor stapje wordt op die plaatsen ingesprongen waar anders geen oplossingen voorhanden zijn. Voor Poco a Poco tellen niet de grote aantallen maar de individuen. En beetje bij beetje denkt de organisatie wel steeds meer mensen te kunnen helpen. Daarbij hopen we op de financiële steun van de bezoekers van deze site. Of op steun door inzet op andere wijze.

Projecten die uw steun hard nodig hebben!!

Julio - Middelbare school Onderwijs

Julio - Middelbare school

Julio zit in de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Zijn opleiding duurt 5 jaar.

 • 5 Maanden
 • € 1100
 • € 120
 • Lopend

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Junior - schoolgeld Onderwijs

Junior - schoolgeld

Junior zit in de vierde klas van het voortgezet onderwijs

 • 5 Maanden
 • € 594
 • € 55
 • Lopend

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Tula - middelbare school

Tula - middelbare school

Tula zit in de vierde klas van het voortgezet onderwijs

 • 5 Maanden
 • € 594
 • € 66
 • Lopend

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Fairservices Waaw Gezondheidszorg

Fairservices Waaw

Bijdrage naschoolse opvang WaaW. Voor dit jaar wordt er nog een project gekozen.

 • 5 Maanden
 • € 500
 • € 42
 • Lopend

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Yeny - vervolgopleiding toeristengids Onderwijs

Yeny - vervolgopleiding toeristengids

Yeny volgt een vervolgopleiding voor officieel toeristengids. Ze is derdejaars De opleiding duurt 3 jaar.

 • 5 Maanden
 • € 0
 • € 0
 • Lopend

klik hier voor meer info en nieuwtjes

WaaW - Ondersteuning naschoolse opvang Onderwijs

WaaW - Ondersteuning naschoolse opvang

De naschoolse opvang van Waaw een project van Fairplay, voor kinderen van de basisschool wordt ondersteund met benodigde materialen.

 • -
 • € 0
 • € 43
 • Afgerond

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Maribel Onderwijs

Maribel

Maribel volgt een 1-jarige opleiding 'Hoteleria'

 • -
 • € 0
 • € 25
 • Afgerond

klik hier voor meer info en nieuwtjes

» Meer projecten ...