Financieel helpen?

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruStichting Poco a Poco ontvangt geen subsidies en is daardoor volkomen aangewezen op donaties. Onder Projecten kunt U zien hoeveel geld nodig is voor de verschillende projecten die Poco a Poco ondersteunt. Natuurlijk kunt U ook een algemene bijdrage doen.

Begunstiger worden

Veel mensen in Cusco kunnen de kosten voor onderwijs of hun algemeen welzijn niet opbrengen. Steun daarom Poco a Poco en geef de mensen in Cusco meer kans op een beter bestaan.

Het IBAN nummer is: NL52 RABO 0142 0848 16
Rabobank Rotterdam

Ten name van: Stichting Poco a Poco

Als U begunstiger wordt van Poco a Poco kunt U zich ook bij ons registreren. U krijgt dan regelmatig informatie over de voortgang van de projecten. Registratie is niet verplicht, maar geheel vrijblijvend.

Wilt U graag dat uw geld ten goede komt aan een speciaal onderdeel, dan kunt U dat op de overschrijving vermelden. Mijn bijdrage is ten behoeve van ‘projectnaam’.

Idee?

U kunt uw gift aan Poco a Poco ook spreiden over het jaar door iedere maand een klein bedrag over te maken.

Voordelig schenken algemeen

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruDe Nederlandse overheid voert een fiscaal beleid dat schenken aan goede doelen aanmoedigt. Giften aan goede doelen komen in aanmerking voor belastingaftrek als ze totaal per jaar meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60,00 per kalenderjaar mag U maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken. Dit kunt U opgeven op uw aangifte inkomstenbelasting.

Uw bijdrage 25% extra waard zonder verhoging van de gift!

Als u met Poco a Poco een overeenkomst afsluit om gedurende minimaal 5 jaar regelmatig eenzelfde bedrag (minstens één keer per jaar) over te maken, wordt uw gift 25% extra waard voor ons. De belastingdienst maakt het u en ons erg gemakkelijk. De overeenkomst kun u via deze link downloaden. Sinds 2014 is het niet meer nodig om dit via een notariële akte te laten vastleggen.

Link: Belastingdienst

Goed om te weten

Per 1 januari 2006 hoeven goede doelen geen schenkingsrecht meer te betalen over giften. Dus het geld dat U aan Poco a Poco schenkt, gaat volledig naar ons werk. Wilt U weten wat we met het geld kunnen doen? Zie projecten.

Geldinzamelacties

Wilt U op andere wijze iets doen voor Poco a Poco, zoals op braderieën staan, of met een leuke aansprekende actie geld bijeen halen, dan zijn wij daar natuurlijk bijzonder blij mee. In overleg kunnen we U van materiaal voorzien ter ondersteuning.

Doneren van spullen

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruLet op! Het opsturen van kleding heeft voor Peru geen zin. Kledingpakketten gaan retour.

Heeft U vragen over donaties of over geldinzamelacties dan kunt U een email zenden aan [email protected]

Controle

Het geld dat in de projecten wordt gestoken wordt goed besteed. In Cusco is een medewerker aangetrokken om met regelmaat werkbezoeken af te leggen en op die manier contact te houden over en te informeren naar de voortgang. Voor nieuws over de projecten verwijzen we u naar Poconieuws en de Poco a Poco-nieuwsbrief.

Sponsoring

Wilt U als bedrijf weten hoe U Poco a Poco kunt sponsoren dan verwijzen we graag naar de aparte pagina over sponsoring waarop alles staat over de verschillende mogelijkheden die we hebben om Poco-Projectsocio, Poco-Companero of Poco-Amigo te worden.