Doelstellingen

Doel

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruPoco a Poco stelt zich ten doel kinderen, jongeren en volwassenen in Cusco en omgeving te helpen aan een beter bestaan. Dit gebeurt door het voor hun mogelijk te maken een opleiding te volgen, kansen te creëren op een baan en bij te dragen aan de algemene gezondheid.

Missie

Het werken aan een duurzame verbetering van het leven van mensen in Cusco en omgeving door het creëren van mogelijkheden op het gebied van onderwijs, gezondheid en arbeid.

Visie

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruCusco is één van de belangrijkste toeristische plaatsen in Peru. Er is sprake van ongelijke kansen voor inwoners en er zijn grote inkomensverschillen. Poco a Poco wil kansarme inwoners van deze plaats kansen geven op een betere toekomst. Daarvoor is het nodig dat ondersteuning wordt gegeven op de gebieden van onderwijs, werk en gezondheid. Door op kleine schaal te werken, kan Poco a Poco juist die ondersteuning aanbieden die het best aansluit bij de ontplooiingskansen van deze inwoners. Daarbij geldt: ieder mens dat geholpen wordt telt! Poco a Poco zet zelf kleinschalige projecten op met behulp van geld en goederen uit Nederland en treedt op als intermediair via andere stichtingen.

Jaarverslagen

Stichting Poco a Poco - Cusco, Peru

financiele verantwoording

beleidsplan