Welkom op de site van Poco a Poco

Stichting Poco a Poco - Cusco, Peru‘Bienvenido’ op de site van de stichting Poco a Poco. Deze organisatie helpt kinderen, jongeren en volwassenen in Cusco (Peru) en omgeving op weg naar een leven waarin ze de kans hebben zichzelf te onderhouden. Dit kan door te investeren in werk of in opleiding. In Cusco leven ontzettend veel mensen onder het bestaansminimum. Zij kunnen nauwelijks op de steun van de overheid rekenen. De organisatie ondersteunt daarom een aantal punten uit de millenniumdoelstellingen die in 2000 zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Naast armoedebestrijding, onderwijs en werk is gezondheid ook erg belangrijk. Meer over onze uitgangspunten vindt U onder ‘doelen’.

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruDe stichting heeft haar eigen projecten door mensen rechtstreeks te ondersteunen. Daarnaast lopen projecten via andere stichtingen die actief zijn in Cusco. Ondersteuning gebeurt ook indirect door een andere stichting te helpen met haar communicatie waardoor in een keer bv 25 straatkinderen geholpen worden. Concrete voorbeelden van projecten vindt U hieronder.

Een belangrijke strategie van de stichting is zoals de naam Poco a Poco aangeeft ‘beetje bij beetje’ te helpen. Stapje voor stapje wordt op die plaatsen ingesprongen waar anders geen oplossingen voorhanden zijn. Voor Poco a Poco tellen niet de grote aantallen maar de individuen. En beetje bij beetje denkt de organisatie wel steeds meer mensen te kunnen helpen. Daarbij hopen we op de financiële steun van de bezoekers van deze site. Of op steun door inzet op andere wijze.

Projecten die uw steun hard nodig hebben!!

Tula, eerste jaar toeristengids Onderwijs

Tula, eerste jaar toeristengids

Tula zit in het eerste jaar van haar studie 'officieel toeristengids'. Zij heeft vanwege haar goede prestaties op de middelbare school een gedeeltelijke studiebeurs van de overheid ontvangen.
Zij is de jongste telg uit een gezin met 5 kinderen.

 • -
 • € 250
 • € 21
 • Afgerond

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Julio - Middelbare school Onderwijs

Julio - Middelbare school

Julio doet eindexamen. Hij zit in de vijfde klas.

 • -
 • € 1200
 • € 57
 • Afgerond

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Walter - Middelbare school Onderwijs

Walter - Middelbare school

Walter zit in de derde klas middelbare school

 • -
 • € 1000
 • € 85
 • Afgerond

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Laidy - Middelbare school Onderwijs

Laidy - Middelbare school

Laidy zit in de derde klas van de middelbare school.

 • -
 • € 1000
 • € 85
 • Afgerond

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Tula - middelbare school Onderwijs

Tula - middelbare school

Tula start in augustus met een de opleiding tot officieel toeristengids

 • -
 • € 660
 • € 56
 • Afgerond

klik hier voor meer info en nieuwtjes

Yeny - vervolgopleiding toeristengids Onderwijs

Yeny - vervolgopleiding toeristengids

Yeny volgt een vervolgopleiding voor officieel toeristengids. Ze is derdejaars en is in de afrondende fase van haar studie

 • -
 • € 300
 • € 52
 • Afgerond

klik hier voor meer info en nieuwtjes

» Meer projecten ...