Millennium Doelstellingen

Acht internationale afspraken

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Dat zijn de volgende:

  1. Minder armoede
  2. Iedereen naar school
  3. Gelijke kansen
  4. Minder kindersterfte
  5. Minder kraamsterfte
  6. Minder HIV en malaria
  7. Toegang tot water
  8. Samenwerking (tussen landen)

Relatie Millennium Doelstellingen met Poco a Poco

De millenniumdoelen waaraan Poco a Poco een bijdrage wil leveren zijn:

1. De armoede halveren en minder mensen honger

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruHet doel dat de VN zich heeft gesteld is het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, in 2015 ten minste voor de helft teruggebracht te hebben ten opzichte van 1990. Dat betekent dat van de 1,2 miljard mensen die nu leven van minder dan een dollar per dag, dat aantal moet zijn teruggebracht in 2015 tot 600 miljoen. Dan moet ook de honger zijn teruggebracht, waaraan nu 24.000 mensen per dag sterven en waarbij 800 miljoen mensen wereldwijd ondervoed zijn.

De bestrijding van honger en armoede staat niet op zichzelf, maar hangt samen met het realiseren van de andere zeven millenniumdoelen. Toegang tot goed onderwijs bijvoorbeeld, kan een belangrijke bijdrage leveren aan armoedebestrijding, net als gezondheidszorg en een schoon leefmilieu.

2. Iedereen naar school

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruOnderwijs is een basisrecht. Toch gaan er wereldwijd 104 miljoen kinderen niet naar school, en is 1 op de 6 mensen analfabeet. In ontwikkelingslanden is het percentage kinderen dat niet naar school gaat 20%. Goed onderwijs is van groot belang voor de bestrijding van armoede. In millenniumdoel twee is vastgelegd dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs moeten volgen.

3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruHet derde millenniumdoel luidt dat in 2015 mannen en vrouwen gelijkwaardig moeten zijn. Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dit echter niet voldoende om discriminatie en achterstelling van vrouwen tegen te gaan. Zo gaan er in veel landen minder meisjes naar school dan jongens. In 2005 had deze achterstand al ingehaald moeten zijn, maar dat is maar in een paar landen gelukt. Meisjes worden vaak niet naar school gestuurd omdat de ouders dit niet nuttig vinden. Ze gaan er vanuit dat het niet nodig is omdat ze later toch zullen trouwen en kinderen krijgen. Een andere reden om meisjes thuis te houden is omdat ze mee moeten helpen in het huishouden.

4. Minder kindersterfte

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruHet aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Dit is het vierde millenniumdoel. Wereldwijd sterven ruim 10 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. In Afrika zijn dat ongeveer 1 op de 5 kinderen, in Nederland 1 op de 200. De hoge kindersterfte in Afrika en andere ontwikkelingslanden heeft verschillende oorzaken. Nog steeds overlijden veel kinderen aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals diarree, mazelen, longontsteking en malaria. Toegang tot medicijnen, vaccinaties en goede gezondheidszorg is noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden.

7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruMeer mensen leven in een duurzaam milieu in 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Voor 2020 zijn de levensomstandigheden van ten minste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk verbeterd. Ziekte door vuil drinkwater zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties. Jaarlijks overlijden er ongeveer 5 miljoen mensen aan ziekten die het gevolg zijn van vervuild drinkwater. In het zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990.

Voor meer uitgebreide informatie: www.NCDO.nl