Poco a Poco nieuws

Wat wilde u later worden?
26 april 2017

Onder deze titel stuurden we een direct mailing om aandacht te vragen voor ons werk. Alle steun is welkom, zowel giften, als 'likes' op Facebook, als hulp bij de werkzaamheden.

Wat wilde u later worden? Toen u jong was had u dromen. Dromen om later brandweerman, dierenarts, of advocaat te worden. Die dromen hebben onze kinderen in Cusco (Peru) ook. Maar anders dan in Nederland zijn hun kansen op goed onderwijs zeer klein. Stichting Poco a Poco biedt financiële ondersteuning aan kinderen die naar de middelbare school gaan of een vervolgstudie willen doen. Hierboven ziet u Laidy, Yeferson en Walter, die dit jaar zijn ingestroomd. Zij zitten in de eerste klas. Door onze steun krijgt de hele familie het beter. Laidy, Yeferson en Walter hoeven nu niet bij te dragen aan het gezinsinkomen door als schoenpoetser te werken op straat of als snoepverkoper. We steunen dit jaar in totaal 10 kinderen op de middelbare school en 4 jongeren met een vervolgstudie. Het geld voor dit onderwijs moeten we wel bij elkaar zien te krijgen. Daarom doen we een beroep op iedereen die dit schrijven leest. Bent u bereid ons met een gift blij te maken? Iedere bijdrage is welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ons rekeningnummer is: IBAN NL52 RABO 014208481 ten name van Poco a Poco. Voor wie een kind zou willen steunen voor een heel jaar, of zelfs voor de gehele schooltijd kan denken aan een bedrag van tussen de €20 en €85 op maandbasis (dit is afhankelijk van de school). De kosten die daarmee gedekt worden zijn: het schoolgeld, eten van de kinderen, school- en sportkleding, dagelijks vervoer, boeken en schoolmaterialen. Het ontvangen geld komt absoluut goed terecht. We zijn bijzonder trots dat 97% van onze uitgaven in 2016 besteed werd aan de kinderen zelf!!! Ieder kind dat we kunnen helpen heeft zo de kans op een betere toekomst. We vragen u: wilt u ons helpen meer kinderen deze kans te geven? Voor wie niet kan of wil bijdragen, of dat misschien al doet: help ons alstublieft deze boodschap te verspreiden en mail deze door binnen uw netwerk!!! En suggestie: like ons op facebook! Hartelijk dank! Het bestuur van Poco a Poco Iris Schaap, Liesbeth v.d. Meer, Gerhard Jansen, Daan van Wijk en Carolien van Eerde

[ zie alle nieuwsberichten ]