Organisatie Poco a Poco

Bestuur en medewerkers

De stichting heeft een bestuur bestaande uit drie mensen. Als initiatiefnemer en kenner van het gebied in en rondom Cusco is Carolien van Eerde als voorzitter van de stichting eerstverantwoordelijk voor de keuze van de projecten die ondersteund zullen worden. De overige bestuursleden houden zich onder meer bezig met geldwerving door hun netwerk daarop aan te spreken.

Bestuursleden

Voorzitter

Carolien van Eerde

Email: [email protected]

M: +31 (0) 6 55387896

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruCarolien vertelt over de beweegredenen om de stichting op te richten: Na vele jaren hard werken in Nederland en het besef dat wij het goed hebben in Nederland, werd het tijd voor mij een tijdje in het buitenland te wonen. In een andere omgeving te zijn en het leven in Nederland eens van een afstandje te bekijken. Wat U dan in Cusco - Peru - aantreft is armoede, heel veel armoede. Je gaat jezelf heel erg realiseren hoe gewoon het is in Nederland dat als je de kraan opendoet er water uitkomt, zelfs water dat je kunt drinken. Hier hebben veel huizen niet eens water. Dus ook na het sporten, kun je je niet eens lekker douchen. Kinderen werken hier over het algemeen. Weinig onbezonnen jeugd zoals bij ons, waarbij wij kunnen sporten, muziek kunnen spelen en computerspelletjes doen. En daarom wil ik graag op kleine schaal bijdragen aan het geluk van wat meer mensen. Mensen hier de mogelijkheid geven om in ieder geval een wat onbezorgder bestaan te hebben. Ze de mogelijkheid bieden te leren/studeren zodat ook hun toekomst er wat rooskleuriger uit kan gaan zien. Beetje bij beetje (in het spaans “poco a poco”) moet dat toch lukken?! Daar zet ik me graag voor in.

Penningmeester

Gerhard Jansen

Email: [email protected]

Stichting Poco a Poco - Cusco, Peru ¡Hola, mi compadres! Mijn naam is Gerhard Jansen en ik ben de penningmeester van Poco a Poco. Mij is gevraagd om uit te leggen waarom ik me gedreven voel om me geheel belangeloos in te zetten voor de stichting. En dat doe ik graag.

Ik ben van school gestuurd. Op de HEAO waren mijn resultaten in de economische vakken onvoldoende om een diploma te behalen, hoewel ik prima resultaten haalde in de juridische vakken. Maar ik heb revanche gehaald! Ik ben via de Open Universiteit op mijn 40e afgestudeerd als jurist. En drie jaar later ben ik advocaat geworden, wat ik inmiddels al vele jaren ben.

Mijn studie, in de avonduren, is betaald door mijn toenmalige werkgever, de Rabobank. En daar zal ik die baas altijd dankbaar voor blijven. Want daardoor kan ik nu het vak uitoefenen waarin ik mij als een vis in het water voel, en mensen kan helpen. En mijzelf natuurlijk een inkomen kan verwerven, laat dat duidelijk zijn.

Omdat de studie mij niets gekost heeft, heb ik mij van aanvang af gedrongen gevoeld om een stichting financieel te ondersteunen die kinderen ondersteunt bij hun educatie. Daaraan draag ik nu al zo'n dertig jaar met veel plezier bij.

Maar het summum is natuurlijk om zelf actief als bestuurslid je in te kunnen zetten voor een Stichting die daadwerkelijk bezig is om kinderen aan een betere toekomst te helpen! Daarom ben ik graag, en met overtuiging, toegetreden tot het bestuur van Poco a Poco. Ik zal mij werkelijk met overgave inzetten om de positie van kinderen in Cusco te verbeteren, als zij ook met overtuiging zichzelf daartoe inzetten. En ik zal ze daartoe graag uitdagen, neem dat maar van mij aan!

PS: dit vraagt van mijzelf ook weer een studie; ik moet Spaans leren. Ik ben gestart, maar of het wat wordt.....? Mañana, is het belangrijkste woord, geloof ik.

Secretaris

Ton van Happen

Email: [email protected]

Stichting Poco a Poco - Cusco, Peru Sinds januari 2019 heeft het bestuur weer een secretaris, in de persoon van Ton van Happen. Hij stelt zichzelf aan u voor:

Mijn naam is Ton van Happen (1957) en ik ben sinds kort (opnieuw) secretaris van Poco a Poco. Samen met Carolien heb ik in 2009 aan de wieg gestaan van de stichting. Carolien woonde een jaar in Cusco en vanuit Nederland heb ik haar geholpen om de stichting in Nederland op te richten en de noodzakelijke administratieve zaken uit te voeren. Ik was erg onder de indruk van de wijze waarop Carolien probeerde om kansarme kinderen in Cusco te helpen door ze uitzicht op een betere toekomst te geven via onderwijs. Na enkele jaren ben ik gestopt, omdat ik het toen niet meer kon combineren met mijn werk. Inmiddels is het weer wat rustiger geworden in mijn leven. Ik ben met pre-pensioen en tegenwoordig actief in de lokale politiek in mijn woonplaats Geldrop-Mierlo als fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Toen ik hoorde dat het bestuur van Poco a Poco een secretaris zocht, heb ik mij (weer) beschikbaar gesteld. Na een kennismaking met het bestuur was ik direct weer enthousiast. Een leuke groep mensen die zich maatschappelijk inzet voor het goede doel. Ik krijg daar energie van. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de sportwereld, met name op het gebied van organisatie van sportevenementen. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan met projectmanagement zet ik graag in om beetje bij beetje te helpen aan een mooie toekomst voor de kinderen in Cusco.

Bestuurslid Algemene Zaken

Daan van Wijk

Email: [email protected]

Stichting Poco a Poco - Cusco, Peru Sinds begin 2017 ben ik me in gaan zetten voor Poco a Poco als bestuurslid Algemene Zaken. Ik pak verschillende zaken op, zoals de fondsenwerving, acties om geld binnen te halen en ondersteuning op communicatie. Ik hou er van veel verschillende dingen te doen. De ervaring die ik heb ligt zeker op laatstgenoemd gebied. Gedurende mijn actieve loopbaan was ik sinds 1980 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de brancheorganisatie Federatie Goud en Zilver. Inmiddels ben ik met pensioen. De reden om mij in te willen zetten voor Poco a Poco is vooral gelegen in het feit dat ik in deze fase van mijn leven graag mensen en vooral kinderen behulpzaam wil zijn voor wie het allemaal niet zo vanzelfsprekend is dat ze goede scholing, goede voeding en acceptabele leefomstandigheden hebben. Iets wat in Nederland bijna de gewoonste zaak van de wereld lijkt, maar waar in landen in Zuid Amerika hard aan gewerkt moet worden. De Stichting Poco a Poco verdient het om de belangeloze steun te krijgen van allen die zich dat ten volle realiseren.

Bestuurslid Algemene Zaken

Renée Pathuis

Email: [email protected]

Stichting Poco a Poco - Cusco, Peru Ruim 44 jaar werkte ik in de gezondheidszorg in een functie waarin ik altijd mijn passie voor het 'werk aan het bed' met mijn liefde voor begrijpelijke taal heb kunnen combineren. Ik ben er altijd al van overtuigd dat goed onderwijs, na bad, bed en brood, het belangrijkste is dat een persoon nodig heeft om een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen. En dat een land goed opgeleide mensen nodig heeft om zich staande te houden in deze wereld. Toen ik in 2016 met pensioen ging, wist ik dat ik zinvol vrijwilligerswerk wilde gaan doen. Zou er interessant vrijwilligerswerk passen in mijn plaatje? Alle puzzelstukjes vielen op hun plaats toen mij werd gevraagd om te helpen de bestaande en toekomstige teksten van alle informatiedragers van Poco a poco te (her)schrijven. 

Heel zinvol werk en voor mij, door mijn liefde voor taal, ook nog eens een superleuke vrijwilligersfunctie. 

Het geeft mij een heel voldaan gevoel als, onder andere door mijn bijdragen, Poco a poco goed over het voetlicht komt en mede daardoor de dromen van 'onze' kinderen in Cusco verwezenlijkt kunnen worden. Daar doen we het tenslotte voor! 

Coordinatie Cusco

Eliana Astete Keiro

Coördinator van Poco a Poco in Cusco

Stichting Poco a Poco - Cusco, PeruEliana leerde al vroeg de voor haar belangrijkste waarden zoals verantwoordelijkheid dragen, eerlijkheid en liefde hebben voor het werk. Van haar vader leerde ze hoe belangrijk het is onafhankelijkheid te zijn als vrouw. Eliana heeft twee kinderen en een man en woont samen met haar broers, zussen en haar ouders. Ze is zeer gepassioneerd voor alles wat ze doet, zonder te kijken naar wat het oplevert. Poco a Poco komt haar voor als een organisatie die graag vrijwillig mensen helpt en die kwaliteit van leven wil geven en er voor wil zorgen dat het beste uit mensen wordt bovengehaald.

Eliana: “Het mooie is te weten dat er families zijn in Cusco die er nu niet alleen voor staan, die door Poco a Poco een grotere familie hebben, die zich met hen bezighoudt en door die inspanning veiligheid en stabiliteit geeft. En ja, ik ben superblij om met Poco a Poco samen te kunnen werken en steeds meer te bieden en te verbeteren iedere keer. Ik ben er voor om effectieve hulp te bieden. Wie zijn best niet doet verspeelt z’n kans. Er zijn genoeg andere kinderen die geholpen kunnen worden en de hulp dan ook echt waarderen. Ik zou willen zeggen dat als de hulp van Poco a Poco had bestaan toen ik heel jong was en ik zo’n kans had gekregen, ik er alles aan gedaan zou hebben zodat de stichting supertrots op mij zou zijn. Ik ben heel blij met de mensen achter Poco a Poco en dat ze mij deze kans hebben gegeven. Fijn te weten dat er goede mensen zijn”.

Vrijwilligers

Stichting Poco a Poco kan in Nederland vrijwilligershulp gebruiken op de volgende gebieden:

  • Uitdragen van de doelstelling van de stichting;
  • Fondsenwerving;
  • Organiseren van activiteiten waarbij geld opgehaald wordt;
  • Vertalen van de webpagina in het Engels en in het Spaans.

Heeft U enige ervaring op bovenstaande gebieden of vindt U het leuk om zich vrijwillig in te zetten voor mensen in Cusco en zodoende bij te dragen aan een beter bestaan voor hen, dan kunt U contact opnemen met Carolien van Eerde om samen de mogelijkheden te bespreken.

Vergoedingen

Poco a Poco heeft geen werknemers in dienst. Voor de stichting zijn alleen vrijwilligers actief. Mocht daar in de toekomst een reden voor zijn dan is het mogelijk dat gebruik gemaakt gaat worden van de wettelijk bepaalde vrijwilligersvergoeding.