Onderwijs Gezondheidszorg

Bouw keuken naschoolse opvang Fair Play

Introductie

Bouw keuken naschoolse opvang Fair Play - Stichting Poco a Poco - Cusco, Peru

Stichting Fair Play Peru organiseert leerzame activiteiten voor en na schooltijd voor de schoolgaande kinderen. Zij hebben een nieuwe keuken nodig en Poco a Poco heeft besloten om hen daarbij te ondersteunen.

Projectbeschrijving

Fair Play Peru helpt kinderen voor en eventueel na schooltijd met hun huiswerk. Daarnaast testen zij kinderen en geven hen persoonlijke bijles als zij achterlopen bij bepaalde vakken.

Ook krijgen de aangesloten kinderen dagelijks een gezonde maaltijd, waar de keuken dus voor nodig is.

Tot slot organiseert Fair Play Peru diverse (sportieve) activiteiten binnen maandelijkse thema's.

Projectgegevens

Financiën

Bouw keuken naschoolse opvang Fair Play

Voortgang

Bouw keuken naschoolse opvang Fair Play

Overzicht

 • Afgerond
 •  
 • 1 januari 2013
 • 31 december 2013
 • € 200
 • € 200
 • € 200
 • € 0
 • 20
 • Onderwijs
 • 20
 • Gezondheidszorg

Millenniumdoelstellingen

Investeren in Onderwijs, Werkgelegenheid en Gezondheid zijn de belangrijkste taken van Poco a Poco. Daarbij bestaat een link met de Millenniumdoelstellingen. Voor dit project ligt er een relatie naar de doelstelling(en):

 1. De armoede halveren en minder mensen honger
 2. Iedereen naar school
 3. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

terug naar boven